2025

15- 16. oktober 2025
Vikingskipet, Hamar

Bærekraftig Møteplass – setter ny standard


Østlandske Storhusholdning tar nye steg for å redusere matsvinn og øvrig avfall, samt måler «fotavtrykket» av denne store Møteplassen.

-når vi kan gjøre dette under to hektiske messedager, kan øvrig næringsliv gjøre det til vanlige rutiner i det daglige, sier messegeneral Konrad Sel.

Les mer om hvordan vi måler fotavtrykket her

I høst er det igjen klart for fagmessen Østlandske Storhushold, som har tatt mål av seg til å være fagmessen med lavest matsvinn og med bærekraftig mat høyt på agendaen. Over 150 utstillere er klare til dyst, 18. og 19. oktober i Vikingskipet. 

Østlandske Storhushold er en fagmesse for privat og offentlig sektor innen storhusholdning, inkludert hotell, restaurant, kantine, catering og kafé. Arrangementet samler eiere, ledere og ansatte fra hele bransjen og er et viktig møtested for å dele kunnskap og nyheter. I år tar messen enda flere skritt mot en mer bærekraftig matkultur ved å heve kompetansen hos både utstillere og besøkende og samtidig invitere småskalaprodusenter til å delta som utstillere. Dette er en mulighet til å koble lokale aktører fra Innlandet og småskalaprodusenter fra hele landet innen fisk, kjøtt, landbruksbaserte råvarer og mer. Målet er å skape et bedre og mer forutsigbart samarbeid. 

Stepper opp innsatsen mot matsvinn. 

Østlandske Storhushold har alltid vært opptatt av å unngå at mat blir kastet fra sine arrangementer. Tidligere messer har oppnådd rekordlavt matsvinn takket være samarbeidet mellom Matvett AS, RagnSells, Matsentralen, utstillerne, de besøkende og arrangøren. Denne suksessen vil videreutvikles for å sikre at alle involverte kan lykkes enda bedre med å ta vare på ressursene både før, under og etter messen. Marie Kleppe fra Matvett er stolt over resultatene som allerede er oppnådd og ser frem til å fortsette det viktige arbeidet sammen. 

-Det er så bra at Østlandske Storhushold er engasjert i å gjøre en forskjell og skape en bærekraftig fremtid for bransjen. Gjennom tydelig bevisstgjøring, kurs og samarbeid med relevante organisasjoner og aktører, bidrar de ikke bare til redusert matsvinn, men også økt kunnskap! Marie Kleppe, Prosjektkoordinator i Matvett 

Viktig å skape engasjement før, under og etter messen

For å engasjere besøkende, vil det bli sendt ut informasjon i forkant av messen samt oppfølging om å følge arrangementet på Instagram. Under messen vil Fagmessen Østlandske Storhushold sammen med Matvett arrangere en direktekonkurranse med «KuttMatsvinn-spillet». Dette er en spennende mulighet for utstillere og besøkende til å lære mer om kampen mot matsvinn. Elever blir også invitert til å delta, og informasjon vil bli sendt til lærere som har meldt på sine klasser. Studentene oppfordres til å ta e‑læringskuret til Matvett for å være best mulig forberedt til konkurransen. 

Utstillere og personalet på stand vil bli oppfordret til å ta et spesialtilpasset messe kurs om matsvinn i forkant av messen. Og alle som vil kan få et «KuttMatsvinn ambassadør»-skilt til sin stand for å vise sitt engasjement. 

Det vil være fokus på bærekraftig drift og reduksjon av fotavtrykket før, under og etter deltakelsen på messen og utstillere oppfordres til å ha en plan for overskuddsmat og andre resirkulerbare materialer, samt å servere riktig mengde smaksprøver i små porsjoner basert på informasjon fra arrangørene om antall påmeldte. 

Bildetekst:

F.v.: Marie Kleppe, Konrad Sel og Anne-Grete Haugen ser fram til å ta matsvinnarbeidet til nye høyder under årets Østlandske storhusholdningsmesse.