2025

1617. oktober 2025
Vikingskipet, Hamar

Ny dato: 6 – 7. oktober 2021

Østlandske Storhusholdning 2021 flytter til Vikingskipet, Hamar!

Ny dato: 6 – 7. oktober 2021

- Som alle vet har vi de siste årene hatt nærmere 100 utstillere og ventelister av bedrifter som har ønsket å profilere seg på Østlandske Storhusholdning. Derfor er det en stor glede å fortelle om at vi har besluttet å flytte hele messen til Vikingskipet på Hamar! 

Ny dato er 6 – 7. oktober 2021.

- Plassmangel er hovedårsaken, og evalueringen av messen 2019 kom det tydelig tilbakemeldinger om at vi må fornye oss og sette større fokus på de utfordringer hele horeca-bransjen står ovenfor. Nå får vi «ubegrenset» med plass og har allerede flere konkrete og realistiske planer for nytt innhold og temaer.

Arrangør tar også imot gode ideer og vil gjerne videreutvikle ideene med offensive og målbevisste utstillere.

Øvrig kommentarer:

Hele utstillerbransjen er pålagt stengt i disse covid-19 tider. Hvor lenge det vil være restriksjoner inn i 2021 er helt uvisst. Men Østlandske Storhusholdning 2021 kommer i oktober og med så stor hall som Vikingskipet er, vil vi kunne jobbe med større sannsynlighet for gjennomføring. 

Vi håper alle setter av deltakelse i sine budsjetter for 2021.

Mer info kommer !

For øvrig kommentarer: Konrad Sel, mobil 920 32 175, mail: konrad.​sel@​upl.​no

På bildet: Arrangørkomite fra venstre: Geir Kjerstad, Asko, Konrad Sel, arrangør, Knut Sveen, Hamar Olympiske Anlegg as, Kari Olstad, arrangør, Lars Røste, Hamar Olympiske Anlegg as, Øyvind Larsen, RNI, Jeanette Andersen, NorEngros og Brede Hemma, Lillehammer Storkjøkken as.