2023

NY dato: 1819. oktober 2023
Vikingskipet, Hamar

Påmeldingsfrist: jobber med nye datoer

Vi evaluerer messen 2021, og ser spesielt på dato for 2023

Å flytte fra uke 40 er krevende da Vikingskipet er riksanlegg for skøyter, samt andre aktiviteter vi må ta hensyn til. 

Målet er å lande endelige datoer innen desember 2021.


2021:

Etter påmeldingsfristen tar vi i mot nye påmeldinger og behandler de fortløpende. Uttegning av standområder etc starter vi med i april 2021.


Her kan dere laste ned all informasjon om Østlandske Storhusholdning 2021.


Online-påmelding, trykk her

Invitasjon og informasjon, trykk her

Reglement for deltakelse kan leses her

Husk påmeldingsfristen 15. mars 2021!

Blir messen fulltegnet før påmeldingsfristen, er det dato registrert hos oss som gjelder.