2025

15- 16. oktober 2025
Vikingskipet, Hamar

I 2023 tar vi et nytt STORT skritt


Mange andre messearrangører hermer og kopier oss, nå skal vi ta et nytt stort skritt i vår iver med Bærekraft og hva slags fotavtrykk messen har på miljøet. 

Vi videreutvikler samarbeidet med Ragn-Sells, Matsentralen Innlandet og dyreparken i området.

Nå tar vi et nytt skritt og integrerer REEN AS i å veie og måle CO2 avtrykket, samt detaljerte oversikter mht kostnader av vårt avfall. 

Les mer om REEN AS her

-hvis alle utstillere og øvrige samarbeidspartnere planlegger sin deltakelse godt, vil avfallet etter messen være begrenset!

Under ser dere hva vi gjorde i 2021:

All mat ble utnyttet på Østlandske Storhusholdningsmesse

Gjennom godt samarbeid med KuttMatsvinn-nettverket i regi av Matvett, fikk ansvarlig arrangør Konrad Sel realisert sin visjon om å gjennomføre en bærekraftig matmesse uten matsvinn. Messen var trolig en av de første som satte bærekraft og matsvinn så høyt på dagsorden og fulgte opp med handling. 

Østlandske Storhusholdningsmesse er en viktig møteplass for HORECA-bransjen og fant sted 6. og 7. oktober i Vikingskipet i Hamar. I to dager viste ledende leverandører frem sine produktnyheter og diskuterte samarbeidsområder med de over 1 400 deltakerne fra private og offentlige serveringssteder og matfaglige studenter. Sel ønsket å skape en bærekraftig messe uten matsvinn og inviterte Matvett, Matsentralen og Ragn Sells med på laget, for å sikre full utnyttelse av mat og matavfall fra alle utstillerne. 

FANTASTISKE RESULTATER

Gjennom tydelig kommunikasjon med utstillere og saker media i forkant og etablering av system for håndtering av overskuddsmat og matavfall underveis og i etterkant av messen, sikret prosjektgruppen med Sel ved rattet fantastiske resultater. Hele 1250 kilo av de totalt 1300 kiloene med overskuddsmat fra utstillerne var fortsatt spisbart og ble donert til Matsentralen. Resten gikk til dyrene i Tangen Dyrepark og til biogassanlegget til Ragn Sells. 

- Dette er en stor seier. Jeg er imponert over utstillerne, som hadde beregnet matmengdene veldig godt og hadde derfor mye mindre overskuddsmat enn på tidligere messer. I tillegg reddet vi ikke bare all spisbar mat, men vi håper også å ha bidratt til en ny standard for matmesser i Norge, sier Konrad Sel.

Daglig leder i Matsentralen Innlandet, Klaaspeter Kuperus, er glad for å ha spilt en så viktig rolle på messen. Matsentralen er en ideell forening som omfordeler overskuddsmat fra matbransjen til vanskeligstilte gjennom ideelle organisasjoner. 

-Våre mottakerorganisasjoner var helt i hundre over alle de gode varene fra messen da de kom innom på fredag for å hente mat, og varene ble revet bort på få timer; alt fra grønnsaker til yoghurter, melposer og pizzadeiger. Maten ble fordelt på ti organisasjoner som var innom, og som igjen sørget i for å gi den videre til mennesker i sårbare livssituasjoner, sier Kuperus engasjert. 

MODELL FOR KOMMENDE MATMESSER

Nøkkelen til suksess på messen var å benytte Matvett sin ressurspyramide til å identifisere best mulig utnyttelse av maten, med hensyn til sosiale, økonomiske og miljømessige aspekter.

-Det er helt fantastisk at vi klarte å redde så mye spisbar mat fra å bli kastet, sier Anne-Grete Haugen, daglig leder i Matvett. I mange år har vi jobbet iherdig for å hjelpe mat- og serveringsbransjen med å bidra til målet om halvering av matsvinnet innen 2030. Vår visjon er at alle matmesser skal være slik. Vi skal derfor bruke erfaringene vi har gjort oss her til å lage en modell som kommende messer kan bruke for å oppnå det samme, sier hun.

VIKTIG BESKJED FRA UNGDOMMEN

Matvett ledet også to seminarer om matsvinn på messen. Fra scenen fortalte ulike aktører om hva de gjør for å kutte matsvinn. I tillegg fikk tilhørerne en appell fra lederen i Natur og Ungdom Innlandet, Vilde Haugen Gems, som formidlet ungdommens forventninger til mat- og serveringsbransjen.

- Matbransjen har et ansvar for å sørge for at maten blir spist og har makt til å snu skuta i en ressursbevisst og klimavennlig retning. Jeg som forbruker vil kunne velge krokete gulrøtter og løk i ulik størrelse, men hvis butikkene ikke tør å stole på at alle forbrukere er som meg, må serveringsbransjen gå foran som et godt eksempel og vise at disse snåle produktene innehar fantastiske smaker, sa Haugen Gems fra scenen. 

Messegeneral Sel er kjempefornøyd med alt engasjement og ringvirkningene det har skapt, og ser frem til flere bærekraftige matmesser fremover – og ikke minst gjenta suksessen neste gang i 2023

Pressekontakter:

Vedlagte bilder:

  • Matreddere: Fra venstre; Anniken Quirk fra Too Good To Go, Paula Capodistrias fra Matsentralen Norge og Klaaspeter Kuperus fra Matsentralen Innlandet
  • Faglig seminar: På scenen fra venstre; Anne-Grete Haugen fra Matvett i samtale med Kjetil Gundersen fra BAMA om viktigheten av verdikjedesamarbeid for å kutte matsvinnet