2023

NY dato: 1819. oktober 2023
Vikingskipet, Hamar

Alle må yte!

Fokus på Bærekraft, viktig info til alle !

SE PROGRAMMET MESSEN, trykk HER

Fagmessen Østlandske Storhusholdning 2021 ønsker å utnytte den unike muligheten vi har til å sette fokus på hele horeca-bransjen både i privat og offentlig sektor, og det nye er at vi skal skape en fagmesse som har bærekraft og matsvinn i sentrum.

Målet er først og fremt å skape en god Møteplass for dere som utstillere og besøkende for å utvikle samarbeid i ettertid.

Vi jakter den gode samtalen!

I tillegg:

NHO Reiseliv går tungt inn og vil prege messen med seminar/​konferanse kl. 11.00 begge dagene.

  • Gjenåpning av AS Norge etter pandemien blir den røde tråden.

Med maksimalt fokus på Bærekraft og minimering av matsvinn i bransjen, vil begge messedagene ha seminar/​konferanse om temaet.

Fagmessen har inngått samarbeidsavtale med Matvett AS, som er matbransjens selskap for å forebygge matsvinn og som har med seg viktig erfaring fra å ha ledet KuttMatsvinn2020-prosjektet i 4 år i serveringsbransjen. Sammen skal vi sette fokus på KuttMatsvinn mot 2030.

Arrangørens målsetting er at dette skal være fast tema på hver Fagmesse i 2021, 2023, 2025 osv!

På bildet ser vi fra høyre Anne Marie Schrøder og til venstre Anne-Grete Haugen fra Matvett AS, i midten arrangør Konrad Sel.

For å lykkes er det viktig at alle bidrar. Vi vil utfordre både utstillere, besøkende og oss selv som arrangør:

Utstillere:

Vi vil oppfordre utstillere til å tenke gjennom hvilket fotavtrykk de hver for seg legger igjen før, under og etter sin deltakelse på messen. Det gjelder hva dere tar med til messen, innhold og volum, og hva som gjøres med overskuddsmat og andre materialer etter hver messedag. For å beregne riktig mengde ved matservering på stand, vil vi i forveien informere om antall påmeldte. 

Besøkende:

Komme til Fagmessen for å se og lære av de beste i klassen, la seg inspirere til å bidra i bærekraftarbeidet og få høre hva KuttMatsvinn 2030 kan bistå serveringsaktørene med for å lykkes i etterkant av messen.

Oss selv som arrangør:

Maksimal tilrettelegging for mat, drikke og renovasjonsavfall.

Sammen med bl.a. Matsentralen Innlandet og Ragn Sells skal vi forsøke å legge standarden for hvordan dette bør/​kan gjøres for andre aktører. 

Matvett oppfordrer både leverandører, private og offentlige serveringsaktører til å bli med på KuttMatsvinn2030 og måle sitt matsvinn og jobbe med tiltak. Målet for Innlandet er å samle så mange som mulig og sammen bli best på å kutte matsvinn på landsbasis

Øvrige utstillere ber vi også om å sette Bærekraft og matsvinn høyt.

Det er mye kvalitet, effektivitet og økt lønnsomhet i å jobbe riktig i fremtiden. 

Status pr dato:

97 påmeldte utstillere, plass til noen til!

Ønsker alle en strålende sommer, og ser frem til en svært spennende fremtid.