2025

15- 16. oktober 2025
Vikingskipet, Hamar

NHO Service og Handel forsterker laget

-Vi er veldig fornøyde med å ha fått på plass en samarbeidsavtale med Storkjøkkenleverandørene, som er en del av NHO Service og Handel. For oss er det å spille på lag med en stor nasjonal bransjeforening som representerer både bredde og tyngde av utstillere, og også representerer besøkende til messen, en viktig faktor i den videre utvikling av Østlandske Storhusholdning, sier daglig leder for Utstillingsplassen Messer AS, Konrad Sel.

-For oss i Storkjøkkenleverandørene er det en av de helt avgjørende faktorer at vi evner å ha møteplasser for bransjen, der bransjen selv er en aktiv medvirker og pådriver, og at det opparbeides et eierskap til konseptet, sier fagsjef for Storkjøkkenleverandørene og tidligere daglig leder i BFSN, Joe Harald Strand.

Storkjøkkenleverandørene, som er en videreføring av BFSN (Bransjeforening for storkjøkkenleverandører i Norge), har vært en viktig pådriver og aktør for storkjøkkenmessene her i landet, helt siden stiftelsen av bransjeforeningen i 1977.

-Vi har gjennom mange år hatt et tett samarbeid med NHO Reiseliv i Innlandet, og det å utvide partnerskapet og få inn en stor nasjonal aktør, blir veldig bra. Vi har stor tro på at dette samarbeidet skal føre til at vi ivaretar det som er suksesskriteriene for Østlandske Storhusholdning, og samtidig bygge konseptet videre sammen, fortsetter Sel.

Storkjøkkenleverandørene og Østlandske Storhusholdning har allerede nå i felleskap satt seg en bærekraftig målsetting om at kostnadsnivået for utstillerne blir tilnærmet det samme i 2025 som det var i 2023, og at messen selvfølgelig skal være åpen for alle – selv om de er medlemmer i NHO eller ikke.

-Østlandske Storhusholdning arrangeres neste gang i oktober 2025, og fortsetter med en ny messe annet hvert år, sier Sel.

-Vi liker Østlandske Storhusholdning og dette konseptet spesielt godt, da messen over tid har vist at de legger til grunn et bærekraftig og forutsigbart kostnadsnivå for utstillerne. Vi som bransjeforening opplever at dette er med på å skape trygget for at møteplassen blir tilgjengelig for alle uansett størrelse, økonomiske forutsetninger osv. Det blir avgjørende nå at vi bidrar til arbeidet med innhold og temaer som bransjene vi jobber for er opptatt av. Vi skal legge grunnlaget og starte planleggingen av et nytt arrangement i 2025, som vi har store forventinger til, sier Strand.

– Østlandske Storhusholdning bør også i fremtiden være en foretrukket møteplass for våre medlemmer. Vi skal legge til rette for at vi får et så stort utbytte av møteplassen som mulig i forhold til planlegging av arrangementer og aktiviteter for bransjen. Vi gleder oss til arrangementet i 2025, sier direktør for bransjeforeningen Handel i NHO Service og Handel, Linda Vist.