2019

23. – 24. oktober,
Utstillingsplassen, Hamar

Alle relevante skoler og undervisningsinstitusjoner er velkommen med faglærer som ledsager. Vi ber om at man besøker utstillingen i tidsrommet 10.0013.00 og at man legger opp til at alle har en god adferd på messen.

Husk forhåndsregistrering, så unngår man evt. kø.

Vi oppfordrer alle til å forberede sine elever, studenter og andre til messebesøket, slik at alle parter får et kvalitativt godt møte.